Depan  |  Petunjuk Penggunaan  |  Tentang  |  

Perdata Agama

-(2567) Harta Bersama(33) Hibah(3)
Perceraian(43042) Perwalian(17) Sengketa Perkawinan Lainnya(4)
Waris Islam(60) Wasiat(6)

PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2014 - Putus : 08-07-2015 - Upload : 31-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 6696/Pdt.G/2014/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 08-07-2015 - Upload : 31-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 2845/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 08-07-2015 - Upload : 31-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 2586/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PEMOHON DAN TERMOHON
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 01-07-2015 - Upload : 31-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 2490/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 01-07-2015 - Upload : 31-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 2460/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 01-07-2015 - Upload : 31-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 2459/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 08-07-2015 - Upload : 31-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 2359/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PEMOHON DAN TERMOHON
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 01-07-2015 - Upload : 31-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 2059/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
Pemohon konpensi/ Tergugat rekonpensi m e l a w a n Termohon konpensi/ Penggugat rekonpensi
PA JEMBER > Perdata Agama
Register : 2015 - Putus : 01-07-2015 - Upload : 31-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 364/Pdt.P/2015/PA.Jr Tahun 2015
PEMOHON I DAN PEMOHON II
PA JEMBER > Perdata Agama
Register : 2015 - Putus : 01-07-2015 - Upload : 31-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 352/Pdt.P/2015/PA.Jr Tahun 2015
PEMOHON I DAN PEMOHON II
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 26-05-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1952/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 26-05-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1951/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PEMOHON DAN TERMOHON
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 26-05-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1950/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 26-05-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1949/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 04-06-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1944/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 04-06-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1943/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PEMOHON DAN TERMOHON
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 09-06-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1942/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 26-05-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1924/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 26-05-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1923/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 26-05-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1922/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PEMOHON DAN TERMOHON
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 04-06-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1911/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 19-05-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1892/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 19-05-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1890/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 19-05-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1871/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 19-05-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1853/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PEMOHON DAN TERMOHON
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 19-05-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1851/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PEMOHON DAN TERMOHON
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 21-05-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1838/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 21-05-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1837/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 19-05-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1836/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PEMOHON DAN TERMOHON
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 19-05-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1818/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 19-05-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1817/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 21-05-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1803/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 02-07-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 6711/Pdt.G/2014/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 02-07-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 4289/Pdt.G/2014/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 09-07-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 2602/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PEMOHON DAN TERMOHON
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 09-07-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 2601/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 09-07-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 2600/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PEMOHON DAN TERMOHON
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 21-05-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1802/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PEMOHON MELAWAN TERMOHON
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 09-07-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 2572/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 09-07-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 2571/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 12-05-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1784/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 02-07-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 2537/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 12-05-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1783/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PEMOHON DAN TERMOHON
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 02-07-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 2505/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PEMOHON DAN TERMOHON
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 12-05-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1781/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PEMOHON DAN TERMOHON
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 02-07-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 2504/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PEMOHON DAN TERMOHON
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 21-05-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1768/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 02-07-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 2472/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 21-05-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1767/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
PA JEMBER > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2015 - Putus : 12-05-2015 - Upload : 30-07-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1749/Pdt.G/2015/PA.Jr Tahun 2015
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
Total 45732 putusan


MAHKAMAH AGUNG > Pidana Khusus > Korupsi
Register : 2013 - Putus : 07-10-2013 - Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1589 K/Pid.Sus/2013 Tahun 2013
RATNA ANI LESTARI, S.E.,M.M.
MAHKAMAH AGUNG > Perdata > Perbuatan Melawan Hukum
Register : 2014 - Putus : 29-10-2014 - Upload : 13-11-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238 PK/Pdt/2014 Tahun 2014
PT BERKAH KARYA BERSAMA, vs Ny. SITI HARDIYANTI RUKMANA,,dkk
MAHKAMAH AGUNG > Pidana Khusus > Korupsi
Register : 2012 - Putus : 22-01-2013 - Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2223 K/Pid.Sus/2012 Tahun 2013
MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
MAHKAMAH AGUNG > >
Register : 2013 - Putus : 13-03-2014 - Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2580 K/Pdt/2013 Tahun 2014
SYARIFUDDIN, S.H., M.H., ; KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK),
MAHKAMAH AGUNG > Pidana Khusus > Korupsi
Register : 2013 - Putus : 20-11-2013 - Upload : 03-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 Tahun 2013
ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
MAHKAMAH AGUNG > Pidana
Register : 2013 - Putus : 07-02-2014 - Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/PID/2013 Tahun 2014
dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI , dkk
MAHKAMAH AGUNG > Pidana Khusus > Korupsi
Register : 2011 - Putus : 26-06-2013 - Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1875 K/PID.SUS/2011 Tahun 2013
Prof. DR. drg. I GEDE WINASA
MAHKAMAH AGUNG > Pidana Khusus
Register : 2012 - Putus : 18-12-2012 - Upload : 08-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 Tahun 2012
SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK
MAHKAMAH AGUNG > Perdata > Perbuatan Melawan Hukum
Register : 2013 - Putus : 02-10-2013 - Upload : 17-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 862 K/Pdt/2013 Tahun 2013
Ny. SITI HARDIYANTI RUKMANA, Dkk vs PT BERKAH KARYA BERSAMA, Dkk
MAHKAMAH AGUNG > Pidana Khusus
Register : 2012 - Putus : 31-07-2013 - Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 Tahun 2013
SUDJIONO TIMAN
Selengkapnya
Jumlah total putusan : 45798
Upload Putusan bulan ini : 0
Upload Putusan bulan sebelumnya : 28802
Upload Putusan 3 bulan terakhir : 913
Upload Putusan tahun ini : 3343